DIREKTØRKONTRAKTER

Enkel og gennemsigtig rådgivning til virksomheder

1. Opret sag online
2. Vi ringer og afdækker dine behov
3. Vi udfører opgaven

Administrerende direktører er ikke omfattet af funktionærloven, og det er derfor vigtigt, at den adm. direktør indtager en selvstændig stilling således, at han/hun i stillingen ikke er underlagt instruktionsbeføjelser fra en anden direktør.

I en direktørkontrakt er det vigtigt at tage stilling til, hvilke ansættelsesvilkår, der konkret skal gælde mellem direktøren og virksomheden, da en adm. direktør ikke er omfattet lønmodtagerbeskyttelseslovgiving som eksempelvis ferieloven og Lederaftalen.

Følgende vilkår bør virksomheden som minimum forholde sig til i kontrakten:

  • direktørens stillingsbeskrivelse og beføjelser
  • direktørens løn, bonus, personalegoder, pension og ferie
  • direktørens og virksomhedens opsigelsesvarsler (disse er typisk længere end i alm. arbejdstagerforhold)
  • tillidserhverv under ansættelsen
  • kunde/konkurrenceklausul og tavshedspligt
  • afgørelse af tvister og eventuel fratrædelsesgodtgørelse
  • evt. anmeldelse til myndigheder (f.eks. Erhvervsstyrelsen).

En direktørkontrakt skal altid tilpasses individuelt til den enkelte ansættelse, og det er i den forbindelse særligt vigtigt at have virksomhedens nuværende og fremtidige behov for øje. IN Advokater kan qua sin erfaring med rådgivning af erhvervslivet og grundige kendskab til ansættelsesretten hjælpe med at udforme kontrakten, så den bedst muligt tilgodeser den ønskede drift og udvikling af virksomheden.