Som erhvervsdrivende gælder der meget vigtige markedsretlige forhold, der knytter sig både til virksomhedens interesse i at beskytte sig imod ulovlig konkurrence, og virksomhedens interesse i ikke at kunne pålægges ansvar for at overtræde eksempelvis markedsføringsloven. Desuden gælder der forskellige regler for den regulering, du som erhvervsdrivende er underlagt afhængigt af, hvilket marked du operer på.

Vi kan således hjælpe dig med at beskytte dig og din virksomhed i flere markeds- og konkurrenceretlige aspekter:

  • Immaterialretten: Virksomhedens immaterielle rettigheder udgør ofte en hjørnesten i forretningsgrundlaget. Det er derfor vigtigt, at disse værnes om bedst muligt. Vi hjælper jer blandt andet med at gennemtænkte jeres IP strategi og foretage de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger – dette være sig blandt andet være sig beskyttelse af virksomhedens varemærker, designs og ophavsret ved eksempelvis registrering af varemærker eller designs. Fordelen ved at lade eksempelvis sit varemærke registrere ved Patent- og Varemærkestyrelsen er, at man fra indleveringen af ansøgning om registrering opnår beskyttelse fra denne dato. Det kan for eksempel være en fordel i krænkelsessager, idet registrerede varemærker optages i et nationalt register. Har man en vare eller tjenesteydelse, som man tilbyder i Europa eller internationalt, kan vi ligeledes bistå med ansøgning om registrering af varemærke til hhv. EUIPO (European Union Intellectual Property Office) og WIPO (World Intellectual Property Organization). Forinden indlevering af ansøgning om eksempelvis registrering af et varemærke kan det være en fordel at foretage en forundersøgelse af mulige registreringshinderinger, således at helt klare hindringer for registrering mindskes og du ikke bruger unødige midler på at forgæves at registrere virksomhedens varemærke. Dette bistår vi naturligvis også med.
  • Erhvervshemmeligheder og loyalitetspligt: Virksomhedens erhvervshemmeligheder og forretningsgange kan være altafgørende for konkurrencefordelen på markedet. Således hjælper vi både forebyggende med at sikre dig mod ansattes misbrug af disse hemmelighed samt efterfølgende, hvor vi kan hjælpe dig med at opnå genoprejsning og kompensation, hvis du har været ude for misbrug. En måde at forebygge erhvervshemmeligheder kan eksempelvis være gennem fortrolighedsaftaler eller såkaldte non-disclosure agreements (NDA). Gennem sådanne aftaler kan dine forretningshemmeligheder sikres i et bestående arbejdsforhold og efter et endt ansættelsesforhold.
  • Forbrugerret: Både markedsføring og købsprocesser er underlagt regulering, såfremt du henvender dig til forbrugere. Forbrugernes rettigheder er skærpede sammenholdt med, hvad du kan være vant til på B-2-B markedet. Vi kan således hjælpe dig med at træffe de rigtige foranstaltninger, således at din virksomhed opfylder kravene for at agere på B-2-C markedet. Således gælder der begrænsninger i måden en virksomhed må henvende sig til en forbruger på, når forbrugeren ikke i forvejen har accepteret henvendelsen ved eksempelvis at give et forudgående samtykke. Har forbrugeren samtykket skal samtykket let og gebyrfrit kunne tilbagekaldes til enhver tid. Desuden skal det til enhver tid være tydeligt, at der er tale om reklame ligesom, det skal fremgå, hvem afsenderen er.

SPØRG EN ADVOKAT GRATIS OM EN SAGSVURDERING

KHURAM AHMED, ADVOKAT (L)

T: 70 22 50 10 M: 40 55 83 44 Mail: kra@inadvokater.dk

BILAL ANDERSEN KHATIB, ADVOKAT

T: 70 22 50 10 M: 28 70 24 40 Mail: bka@inadvokater.dk

NICK SHERIGAN, ADVOKATFULDMÆGTIG

T: 70 22 50 10 Mail: nsh@inadvokater.dk

ZENA ESSKANDARANI, ADVOKATFULDMÆGTIG

T: 70 22 50 10 M: 40 70 55 28 Mail: zek@inadvokater.dk

MATHILDE QWIST, JURIDISK SAGSBEHANDLER/LEGAL INTERN

T: 70 22 50 10 Mail: jur@inadvokater.dk

LAD OS KOMME I GANG

Du er velkommen til at udfylde denne kontaktformular. Vi vil herefter kontakte dig hurtigst muligt.