Familieret i Valby og København

Selv inden for familiens rammer er der omfattende lovregulering, hvorfor mange spørgsmål kræver din opmærksomhed – det er vigtigt at tage stilling til spørgsmål, som hvem der skal arve dig, eller hvordan du skal stilles i tilfælde af skilsmisse. I familieret er de centrale elementer ægteskab, separation og skilsmisse samt børnebidrag. Hos IN Advokater kan vi hjælpe dig i flere aspekter af familieret, herunder også arveret. Vi rådgiver og vejleder dig i din sag inden for familieret, hvor vi har stor erfaring med følgende områder:

  • Arv og testamente
  • Ægtepagt
  • Separation/skilsmisse og børn
  • Tvangsfjernelse
  • Forældremyndighed
  • Bopæl/samvær

Vi er specialister i familieret

Hvis du har brug for en advokat, der kan hjælpe dig inden for familieret, står IN Advokater til rådighed. Du er meget velkommen til at ringe til os på 70 22 50 10, så kan vi tage en snak om, hvordan vi kan hjælpe dig. Du kan også sende en e-mail til info@inadvokater.dk eller udfylde kontaktformularen, og derefter vil vi kontakte dig hurtigst muligt. Vi har mange sager i København – især i Valby og Frederiksberg.

Arv og testamente

Vi kan rådgive dig i forbindelse med udarbejdelsen af særeje og testamente for at sikre din familieretlige situation. Derudover kan vi være behjælpelige som bistand ved en aktuel bodeling – uanset hvad, er det vores opgave at varetage dine interesse. Læs mere her.

Ægtepagt

En ægtepagt er en aftale mellem ægtefællerne om den formueordning, der skal være gældende for ægteskabet. Hvis i ønsker særeje om alle eller nogle af jeres aktiver, kræver det en ægtepagt. I familieret er det således, at der er fælleseje, hvis ikke man indgår en ægtepagt. Det betyder, at alle aktiver deles ved død eller skilsmisse. Læs mere her.

Separation og skilsmisse

I forbindelse med skilsmisse er der ofte spørgsmål om fordeling af børn, der skal tages stilling til. Hvis forældrene ikke kan blive enige om en samværsordning, bopæl og forældremyndighed, starter en sag om dette ved Familieretshuset. Familieretshuset bistår med en upartisk mægling og forsøger at få forældrene til at nå enighed. Hvis den ene forældre vælger at tage kontakt til en advokat, må det for en mere ligevægtig præsentation af begge anbefales, at den anden part også hyrer en advokat. Når forældrene ikke til enighed om bopæl og forældremyndighed ved Familieretshuset, videresendes sagen til Familieretten. Vi kan bistå som advokat ved separation, skilsmisse, forældremyndighed, samvær og bopæl. Læs mere her.

Ophævelse af den fælles forældremyndighed

Forældrene kan aftale at ophæve den fælles forældremyndighed, eller at forældremyndigheden skal overføres fra den ene forælder til den anden forælder.

Er forældrene ikke er enige om at den fælles forældremyndighed skal ophæves, skal den forælder, der ønsker den fulde forældremyndighed, anmode Familieretshuset om at få en afgørelse om forældremyndigheden.

Familieretshuset indkalder herefter forældrene til et møde. Under mødet i Familieretshuset, kan der være behov for en advokat med speciale i forældremyndighed. Hvis forældrene ikke kan opnå enighed, og forælderen fastholder sit ønske om fuld forældremyndighed, fremsender Familieretshuset sagen videre til Familieretten, der herefter skal træffe afgørelse i sagen.

Bopæl

Som bopælsforælderen varetager du de daglige omsorgsopgaver over for barnet. Som bopælsforælder træffer du beslutninger om barnets dagligdag, herunder kost, fritidsaktiviteter, institutionsvalg m.m.

Bopælsforælderen har en afgørende indflydelse på beslutninger i barnets liv, og kun de helt overordnede beslutninger skal træffes i samråd med den anden forælder.

Samvær

Når I går fra hinanden, skal I blive enige om, hvordan samværet med barnet skal fungere.

Et barn har ret til begge sine forældre, og det er forældrenes fælles ansvar, at barnet har en god kontakt til sine forældre.

Hvis I ikke kan blive enige om, hvordan samværet skal foregå, og hvor ofte samværet skal være, kan I få hjælp hos Familieretshuset.

Kan I ikke blive enige om en samværsaftale afgør Familieretshuset hvordan samværet skal fordeles. I nogle tilfælde er det retten, som afgør sagen. IN Advokater bistår under mødet hos Familieretshuset og i Familieretten.

Kontakt IN Advokater for en gratis og uforpligtende drøftelse af din sag.

Sagsomkostninger

Hvis du opfylder de økonomiske betingelser for fri proces, kan du få beskikket en advokat og dermed kan du får dine sagsomkostninger betalt i forbindelse med retssagen.

Hvis du ønsker advokatbistand i Familieretshuset, ydes der ikke offentlig retshjælp og du skal selv afholde sagsomkostningerne.

SPØRG EN ADVOKAT GRATIS OM EN SAGSVURDERING

KONTAKT

KHURAM AHMED, ADVOKAT (L)

T: 70 22 50 10 M: 40 55 83 44 Mail: kra@inadvokater.dk

BILAL ANDERSEN KHATIB, ADVOKAT

T: 70 22 50 10 M: 28 70 24 40 Mail: bka@inadvokater.dk

NICK SHERIGAN, ADVOKATFULDMÆGTIG

T: 70 22 50 10 Mail: nsh@inadvokater.dk

ZENA ESSKANDARANI, ADVOKATFULDMÆGTIG

T: 70 22 50 10 M: 40 70 55 28 Mail: zek@inadvokater.dk

MATHILDE QWIST, JURIDISK SAGSBEHANDLER/LEGAL INTERN

T: 70 22 50 10 Mail: jur@inadvokater.dk

Bliv ringet op af en advokat

Få en helt uforpligtede snak med os omkring dine muligheder

TIDSRUM