HUSLEJEFASTSÆTTELSE

Få en erfaren boligadvokat der hjælper dig fra start til slut

1. Opret sag online
2. Vi ringer og afdækker dine behov
3. Vi udfører opgaven

Det fremgår som en ufravigelig betingelse i lejeloven, at lejen er rimelig, hvilket vil sige, at lejen skal være i overensstemmelse med det lejdes værdi.

Værdien af det lejede afgøres efter lejemålets stand, størrelse, beliggenhed, og hvilket tilbehør, der medfølger til lejligheden. Det har også betydning, om det lejede er beliggende i et huslejereguleret område.

Hvis du er lejer, og du er i tvivl om, hvorvidt huslejen er fastsat korrekt, kan det være fordelagtigt at anmode huslejenævnet om at vurdere og eventuelt regulere lejen.

Hvis du er udlejer og mener, at lejen er for lav, kan du forhøje huslejen. Det er vigtigt, at du overfor lejer varsler en sådan stigning rettidigt, hvilket er 3 måneder forud. Herudover skal du overholde skriftlighedskrav og øvrige formelle krav, som er fastsat i lejeloven.