INDFLYTNINGSRAPPORT

Få en erfaren boligadvokat der hjælper dig fra start til slut

1. Opret sag online
2. Vi ringer og afdækker dine behov
3. Vi udfører opgaven

Både som lejer og udlejer kan det være fordelagtigt at foretage et indflytningssyn og udfærdige en indflytningsrapport – hvis du er udlejer af mere end en ejendom, er det tilmed et lovkrav.

Indflytningsrapporten tjener det formål, at alt det, som er aftalt mellem udlejer og lejer ved lejeaftalen, fungerer retmæssigt ved indflytningen. Indflytningsrapporten tjener tilmed som en sikkerhed for, at der ved udflytningen ikke af udlejer kan kræves udbedring af skader, der allerede var tilstede ved indflytning, eller at der netop kan kræves udbedring af skader, som er opstået i lejrens lejeperiode.

Det er ved vores råd, at der ved indflytningssynet og udfærdigelse af indflytningsrapport overvejes følgende momenter:

  • Malingens beskaffenhed
  • Gulvets beskaffenhed
  • Loftets beskaffenhed
  • Vindernes beskaffenhed
  • Lister og døres beskaffenhed

Det er derudover anbefalingsværdigt at notere, såfremt lejemålet har særlige indretninger eller skavanker.