LEJEKONTRAKTEN

Få en erfaren boligadvokat der hjælper dig fra start til slut

1. Opret sag online
2. Vi ringer og afdækker dine behov
3. Vi udfører opgaven

Både lejer og udler kan kræve, at der bliver udarbejdet en lejekontrakt – lejekontrakten giver dog for begge parter god mening, da dette er parternes chance for at aftale, hvilke spilleregler, som skal gælde for lejeforholdet.

For dig som lejer kan lejekontrakten virke uoverskuelig, men det er af stor betydning, at du læser den grundigt igennem og sætter dig ind i indholdet. Lejekontrakten er nemlig bindende for dig, når den er underskrevet.

Vi anbefaler, at du særligt tager stilling til de bestemmelser, der vedrører:

  • Lejemålets periode – her er det særligt vigtigt, at du undersøger, om lejemålet er tidsbegrænset.
  • Pengebeløbet – lejen skal selvfølgelig udgøre det beløb, som det er aftalt med udlejer.
  • Depositum og forudbetalt husleje – der kan maksimalt opkræves for 3 måneder.
  • Størrelsen på lejemålet – og at du har brugsret til hele det areal, som det er aftalt med udlejer.
  • Hvilket tilbehør, der er brugsret til – det kan f.eks. være vaskekælder, skur eller kælder/loftsrum.
  • Vand, varme og el – hvem skal betale, og hvordan foregår denne betaling.
  • Inventar – hvilket inventar er der i lejligheden ved indflytning.

Derudover skal du særligt som udlejer holde dig for øje, hvilke ”særlige vilkår”, der er skrevet ind i lejekontrakten. Hvis der benyttes en standardkontrakt er sådanne særlige forhold som oftest nævnt i forbindelse med kontraktens § 11. Du skal være særligt opmærksom, hvid der er tilføjet bestemmelser om fremtidige huslejestigninger eller særlige vedligeholdelsespligter.

For dig som udlejer er det udgangspunktet, at du regnes som den ”stærke” part i lejeforholdet, og at lejeloven derfor tilkender din lejer en lang række rettigheder. En del af disse rettigheder er præceptive, hvilket betyder, at du som udlejer ikke kan fravige disse rettigheder, selvom du skriver det i lejekontrakten. En del af rettighederne er dog fravigelige, hvormed du har mulighed for at fravige lovens bestemmelser, hvis du særligt angiver dette i lejekontrakten. Det er her vores råd, at du angiver meget udtrykkeligt i lejekontrakten, f. eks. ved at understrege disse passager, idet der stille strenge krav til, at sådanne bestemmelser tydeligt skal fremgå for lejer.