OPHÆVELSE AF LEJEMÅLET

Få en erfaren boligadvokat der hjælper dig fra start til slut

1. Opret sag online
2. Vi ringer og afdækker dine behov
3. Vi udfører opgaven

En ophævelse af lejemålet, sker, i modsætning til en opsigelse, med øjeblikkelig virkning og betyder derfor, at lejer skal fraflytte lejemålet straks. Ophævelse kan komme på tale, når lejer har misligholdt lejekontrakten.

Misligholdelse af lejekontrakten kan særligt tænkes i to henseender:

  • Manglende betaling af leje: Betalingsrestaner kan medføre ophævelse, såfremt du som udlejer overholder en række lovbestemte krav. Det væsentligste krav består i, at der skal fremsendes en rykker for den manglende betaling, samt at der herved skal levnes udlejer en frist til at indfri restancen indtil 14 dage efter modtagelse af rykkeren.
  • Manglende overholdelse af ordensreglement: Det er lejres ansvar, at denne, samt gæster og fremlejere, overholder ejendommens ordensreglement Det er udlejer, der kan fastsætte ejendommens ordensreglement.
  • Uretmæssig brug af lejemålet: En uretmæssig brug kan f.eks. bestå i at nægte udlejer adgang til lejemålet eller drive erhverv i en beboelsesejendom – dette kan medføre udlejers ophævelse.