OPSIGELSE AF LEJEMÅL

Få en erfaren boligadvokat der hjælper dig fra start til slut

1. Opret sag online
2. Vi ringer og afdækker dine behov
3. Vi udfører opgaven

Reglerne om opsigelse af lejemål er afhængige af, om man er lejer eller udlejer. Uanset, hvilken rolle man har, gælder der dog altid en række formkrav – her gælder som det vigtigste, at en opsigelse skal være skriftlig.

Opsigelse for lejer

Som lejer kan du opsige med respekt for det opsigelsesvarsel, som er aftalt i forhold til den ansættelseskontrakt, som er indgået. Et normalt opsigelsesvarsel er på 3 måneder for lejligheder og 1 måned for værelser.

Hvis du flytter før opsigelsesvarslets udløb, påhviler det udlejer, som en pligt, hurtigst muligt at søge at finde en ny lejer. Hvis der inden opsigelsesvarslets udløb findes en ny udlejer, eller udlejer ikke agter at genudleje, bliver du som lejer fritaget for at betale yderligere husleje for opsigelsesperioden.

Opsigelse for udlejer

Lejeren af en bolig er som udgangspunkt beskyttet mod opsigelse fra udlejer, hvis ikke lejeren har misligholdt lejekontrakten med f.eks. manglende betaling af leje eller manglende overholdelse af ordensreglementet for ejendommen.

Udlejeren kan dog alligevel opsige med et ops varsel, såfremt tre betingelser er opfyldt:

  • Udlejer ønsker selv at bebo lejligheden
  • Udlejer har ikke andre lejemål
  • Udlejer ejede lejemålet, da lejeaftalen blev indgået

Hvis du som udlejer selv bor i lejemålet, og f.eks. har udlejet et enkeltværelse, kan du dog opsige lejemålet med en måneds varsel.