FORSIKRINGS- & ERSTATNINGSRET

Eksperter med mange års erfaring inden for forsikrings- og erstatningssager

1. Opret sag online
2. Vi ringer og afdækker dine behov
3. Vi udfører opgaven

Forsikrings- og erstatningsret er et kompliceret retsområde. Det er derfor vigtigt, at din advokat er godt inde i lovgivningen og retspraksis på området.

Hos IN Advokater har vi stor erfaring både som repræsentant for såvel forsikringsselskaber og virksomheder som for private på den anden side.

Arbejdet med forsikringsret betyder, at vi fører mange forskellige typer af sager. Særligt er vi stærke på området for skadesforsikring som f.eks. ansvar, kasko, brand, tyveri og hærværk. Vi har også speciale inden for risikooplysninger, for eksempel om der er afgivet urigtige oplysninger i forhold til risiko og den tegnede dækning.

Hos IN Advokater kan vi rådgive om alt vedrørende din skade- og forsikringssag herunder, fortolkning af forsikringsvilkår og vurdering af, om der er dækning eller ej på din police.

Som forsikringsadvokat i din sag anbefaler vi typisk, at sagen i første omgang indbringes for forsikringsankenævnet. Denne fremgangsmåde er en billigere løsning i forhold til at føre en sag ved domstolene. Forsikringsankenævnet er et nævn, hvor der skal indgives skriftlige indlæg fra parterne, hvorfor vi anbefaler, at man tager en advokat med på råd.

Det er vigtigt at påpege, at en afgørelse fra forsikringsankenævnet altid kan indbringes for domstolene. Vi står klar til at følge sagen hele vejen.

Vi hjælper således både virksomheder, forsikringsselskaber og private med retssager, hvor der rejses krav om erstatning, og hvor tvisten ikke kan løses på anden vis.

Du er altid velkommen til at ringe til os på 70 22 50 10 og få en uforpligtende snak og høre, hvordan vi kan hjælpe dig.