INKASSO

Specialister i inddrivelse – Brug In Advokater til at få dine penge tilbage

1. Opret sag online
2. Vi ringer og afdækker dine behov
3. Vi udfører opgaven

Inkasso advokat i Valby og København

Inkasso vedrører inddrivelse af gæld og skyldner forfølgning af dine debitorer. Ved at have en inkasso advokat får du flere fordele, såsom at en inkasso advokat kan føre din sag ved domstolen, hvilket et inkassofirma ikke er i stand til. Derudover kan en inkasso advokat blive nødvendig, hvis skyldner har indsigelser.

Hos IN Advokater i Valby, København har vi stor erfaring som inkasso advokat. Vi kan både hjælpe dig med at skabe et overblik over dine skyldnere samt udvikle en fast kreditpolitik – ender dette med, at skyldnere skal tages til inkasso, kan vi som din inkasso advokat bistå dig ved at håndtere denne process og vurdere, om det er hensigtsmæssigt at tage sagen i fogedretten. Vi har stor erfaring i denne type af sager og garanterer en effektiv behandling.

Ring til os på 70 22 50 10 for en uforpligtende snak om, hvordan vi som inkasso advokat kan hjælpe dig. Du kan også kontakte os på e-mail info@inadvokater.dk eller udfylde kontaktformularen neden for. Derefter vil vi tage kontakt til dig hurtigst muligt.

Hvordan vi kan hjælpe dig som inkasso advokat

Som et andet led i vores rådgivning som inkasso advokat, vil vi gerne klæde dig på, så du er rustet til selv at varsle skyldnere og sende rykkere. Processen synes enkel, men det er vigtigt at have øje for detaljen, idet der er lovregulerede krav, der fastsætter om dine varsler får juridisk kraft. Vi hjælper dig i denne forbindelse med at opgøre krav af hovedstol og renter, og vi bistår med skabeloner til korrekte juridiske dokumenter og standardskrivelser.

Inddrivelsesproceduren

  1. Første rykker / Betalingspåmindelse

Der oplyses om sagens overgang til advokatvirksomhed og hovedstolens baggrund. Første rykker tager form som en betalingspåmindelse, hvorved det sikres, at der skabes et negativt indtryk hos jeres samarbejdspartnere.

  1. Anden rykker

Henvisning til tidligere rykker og en udspecificering af, at debitor endnu ikke har reageret på denne rykker.

  1. Tredje rykker

Henvisning til begge forudgående rykkere med angivelse af, at debitors fortsatte betalingsmisligholdelse betyder, at en egentlig inkassoprocedure igangsættes, hvormed der vil påføres debitor yderligere omkostninger. Herved sikres, at yderligere pression pålægges debitor.

  1. Inkassoskrivelse

Der oplyses om, at fordringen mod debitor nu er taget til inkasso. Herved levnes debitor en frist på 10 dage, hvor betalingen kan erlægges førend, der indgives betalingspåkrav til Fogedretten.

  1. Betalingspåkrav

Der indgives betalingspåkrav til Fogedretten, hvilket svarer til en stævning, hvorved der over for retten redegøres for inddrivelsesproceduren og hovedstolens baggrund samt påløbne omkostninger.

  1. Fogedprocessen

Fogedretsprocessen kan medføre en række udfald, som vi varetager på jeres vegne. Vi varetager mødet i Fogedretten om eventuelle indsigelser, som debitor måtte fremsætte.

Erhvervsabonnementsordningen og pris

Med udgangspunkt i ovenstående procedure, kan vi tilbyde, at i tegner et fast erhvervsabonnement, der beløber sig til 1.000,- månedligt. Afregning og betaling sker forud. Indeholdt i erhvervsabonnementet er, at vi som din inkasso advokat foretager rykker- og inkassoprocedure for op til 10 fordringer om måneden. Herved varetager vi trin 1-4 i rykker- og inkassoproceduren.

Gebyrer og andre omkostninger, der pålægges debitor som et led i inddrivelsesprocessen tilfalder os som en del af betalingen. Det vil sige, at i alene modtager hovedstolen af den oprindelige fordring ved betalingen fra debitor (jeres kunde).

Såfremt debitor ikke vælger at erlægge betaling for fordringen gennem inddrivelsesprocessen gælder følgende priser:

Udfærdigelse af betalingspåkrav til Fogedretten                               kr.                  1.500,00

Møde ved Fogedretten                                                                             kr.                     800,00

Alle beløb er eksklusiv moms.

Retsafgifter og andre eventuelle udlæg afholdes af jer. Herved er det vores overbevisning, at i sikres den mest effektive og ressourcebesparende debitorhåndtering.