KONKURSBEGÆRING

Lov og ret gælder også ved konkursbegæring

1. Opret sag online
2. Vi ringer og afdækker dine behov
3. Vi udfører opgaven

Både skyldner og kreditor kan indgive konkursbegæring

Det at indgive en konkursbegæring kan både gøres af skylderen selv og af kreditorer alene eller i fællesskab.

Vælger skylderen selv at indlevere en konkursbegæring til skifteretten, kaldes dette en egen begæring. Er det i stedet ens kreditorer, der melder ens konkurs efter konkursloven, kaldes det i stedet for en fordringshaverbegæring.

Kravene for, hvad konkursbegæringerne skal indeholde, er ikke ens. Det varierer alt efter hvem der afleverer begæringen endeligt. En egen begæring skal fx indeholde en liste over aktive og kreditorer, mens en fordringshaverbegæring blot skal indeholde beskrivelse af netop denne kreditors krav mod skyldner

Hvis din virksomhed ikke længere har likviditet til driften, er den insolvent. Det kan være ansvarspådragende for selskabs ledelse at fortsætte driften af en virksomhed efter det tidspunkt, hvor det kan forventes, at fortsat drift vil medføre yderligere tab for kreditorerne.

Fordele ved egen konkursbegæring

En egen konkursbegæring kan være en mulighed frem for at afvente en konkursbegæring fra en kreditor. Det vil tale til ledelsens fordel, hvis selskabet bliver afsluttet i tide, når det ikke længere kan forsætte. IN Advokater kan hjælpe dig med at indgive egen konkursbegæring, så virksomheden kan afsluttes på en ordentlig måde.

Det er vigtigt, at din privatøkonomi er adskilt fra din virksomheds økonomi, for at undgå at kreditorerne kan kræve udlæg i dine private ejendele. Desuden er det en klar overtrædelse af loven at flytte værdier ud af virksomheden (skyldnersvig) op til en konkurs. Salg af ejendom skal ske til markedspris, uanset hvem køberen er. Her er det især omstødelsesrisiko, hvor en kurator senere kan omgøre en disposition eller ligefrem tilbagerulle en handel.