Hvad er konkurskarantæne?

At blive pålagt konkurskarantæne i henhold til konkurslovens § 157 betyder, at du hverken må stifte eller drive et ApS eller A/S i typisk 3 år – men karantænen kan også være af længere varighed. At blive pålagt konkurskarantæne er derfor en alvorlig sag.

Det er derfor meget vigtigt, at din advokat har et indgående kendskab til ikke bare reglerne på området, men også i høj grad retspraksis, da det er et område med stor udvikling.

Hvad er betingelserne for at blive pålagt konkurskarantæne?

Det afgørende i henhold til lovgivningen er, om det kan påvises, at der er handlet groft uagtsomt. Hvis dette ikke kan påvises, kan der ikke pålægges konkurskarantæne.

Denne vurdering baserer sig på et skøn på baggrund af især selskabets økonomiske forhold, herunder blandt andet vedrørende drift og bogføring, og der er således ofte tale om meget konkrete vurderinger.

Der er kommet nye regler på området.
Området har i de seneste år haft stor opmærksomhed og udviklingen er ligeledes betydelig. Dette fremgår blandt andet af Konkursrådets betænkning fra 2011, der lå forud for ændringen af reglerne på området.

Det fremgår af betænkningen, at der er mange modsatrettede hensyn i sager om konkurskarantæne samt at der er flere områder, som de strengere regler altså ikke er tiltænkt.

Konkursrådets overvejelser er derfor et vigtigt fundament i forhold til, om der er grundlag for at pålægge konkurskarantæne i sager vedrørende:

• Mangelfuld/mistet bogføring
• Iværksættere
• Stråmænd

Som følge af det meget generelle kriterium grov uagtsomhed, er det derfor meget vigtigt, at din advokat er kompetent og sat godt ind i både din sags faktiske omstændigheder og retspraksis på området for at kunne udrede de forhold i din sag, som taler for, at du ikke skal pålægges konkurskarantæne. Det drejer sig altså især om, at din advokat skal kunne redegøre for, hvorfor forretningsførelsen i selskabet op til konkursen ikke har været groft uagtsomt.

Du er altid velkommen til at ringe til os på 70 22 50 10 og få en uforpligtende snak om sagen og dens videre forløb.

SPØRG EN ADVOKAT GRATIS OM EN SAGSVURDERING

KHURAM AHMED, ADVOKAT (L)

T: 70 22 50 10 M: 40 55 83 44 Mail: kra@inadvokater.dk

BILAL ANDERSEN KHATIB, ADVOKAT

T: 70 22 50 10 M: 28 70 24 40 Mail: bka@inadvokater.dk

NICK SHERIGAN, ADVOKATFULDMÆGTIG

T: 70 22 50 10 Mail: nsh@inadvokater.dk

ZENA ESSKANDARANI, ADVOKATFULDMÆGTIG

T: 70 22 50 10 M: 40 70 55 28 Mail: zek@inadvokater.dk

MATHILDE QWIST, JURIDISK SAGSBEHANDLER/LEGAL INTERN

T: 70 22 50 10 Mail: jur@inadvokater.dk

LAD OS KOMME I GANG

Du er velkommen til at udfylde denne kontaktformular. Vi vil herefter kontakte dig hurtigst muligt.