Mediation er ikke umiddelbart, det første man tænker på, når man retter henvendelse til et advokatkontor for at løse en retlig tvist. Ofte er henvendelsen herimod med henblik på, at sagen indbringes for domstolene.

Løsningen, som dommeren når frem til, vil ofte tilgodese den ene part fremfor den anden. Dette er på baggrund af at retten sigter mod at nå den løsning, som den til enhver tid gældende lovgivning foreskriver.

Ved mediation er målet herimod den løsning, som begge parter kan være mest tilfredse med. I mange tilfælde kan det være en løsning, som er markant anderledes end løsningen, som en dommer ville være nået frem til.

Parterne får under mediation mulighed for at se hinanden i øjnene og tale direkte med hinanden, hvilket ofte står i modsætning til forløbet op til en retssag, hvor det blot er parternes advokater, som har indbyrdes korrespondance. Den direkte mulighed for at involvere begge parter er medvirkende til, at dialogen tager en helt anden drejning.

Hvornår bruges mediation?

Det er i højere grad parterne selv end parternes advokater, som kommer til orde ved mediation. Derfor bliver det nemmere, at finde en løsning, som parterne bedre kan leve med efterfølgende.

Mediation er velegnet til at løse konflikter i en lang række tilfælde:

  • Når parterne ønsker at indgå eller allerede indgår i en langvarig relation til hinanden,
  • Når der udover sagens kerne også indgår personlige årsager, som grundlag for konflikten,
  • Hvis en dyr og langvarig proces i retten gerne vil undgås, kan mediation være løsningen,
  • Hvis magtforholdet mellem parterne er nogenlunde ligeligt,
  • Hvor parterne blot har haft meget sparsom kontakt med hinanden, og derfor ikke har haft den menneskelige kontakt, som kan skabe gensidig forståelse og empati.

Herudover er mediation også en billigere og hurtigere måde at løse konflikter på og foregår ved, at en uddannet mediator leder processen. Hver part er ledsaget af egen advokat, som vejleder parten. Når der er fundet en løsning, skrives den ned i en aftale.

Hos IN Advokater er vi opmærksomme på at stille dig de rette spørgsmål, så vi hurtigt får afklaret, om du reelt har brug for en retssag, eller om mediation er den rette løsning af din sag.

Det vigtigste for os er, at du er tilfreds med resultatet.

Seneste indlæg

Kategorier