SKATTE- & MOMSSVIG

Eksperter i at føre sager om økonomisk kriminalitet

1. Opret sag online
2. Vi ringer og afdækker dine behov
3. Vi udfører opgaven

Ved skatte- og momssvig forstås, at en mistænkt helt eller delvist har unddraget sig beskatning eller betaling af moms.

Udover de store økonomiske konsekvenser, der kan forekomme ved en sådan unddragelse af korrekt betaling, er den væsentligste konsekvens, at der kan pålægges straf i form af fængsel. Straffelovens § 289 bestemmer, at den der for at skaffe sig eller andre uberettiget vinding, gør sig skyldig i overtrædelse af særlig grov karakter af skatte-, told-, afgifts-, eller tilskudslovgivningen, kan straffes med fængsel indtil 8 år.

For dig som mistænkt i en skatte- eller momssag er det derfor enormt vigtigt, at du har et stærkt forsvar. Du har ret til en beskikket forsvarer allerede mens sagen verserer for SKAT – og du har ret til selv at vælge, hvem det skal være.

Vi har en indgående erfaring med at føre simple såvel som meget komplekse skattesager, hvor vi som regel formår, at opnår en af følgende løsninger for dig som klient:

  • Korrekt juridisk sagsfremstilling og påtaleopgivelser

Ofte kan vi som forsvarer hjælpe dig og finde en løsning, uden at det når til en retssag. Dette lader sig gøre, idet SKAT ofte ikke har fuldstændige oplysninger om en sag, hvorfor det ofte er tilfældet, at der er sket en misforståelse angående sagens juridiske faktum og karakter. Som din forsvare drøfter vi i fællesskab, hvordan vi præsentere sin sagsfremstilling mest overbevisende – dette fører ofte til, at sagen kan skæres væsentligt til, eller at påtalen opgives af SKAT.

  • Argumenter for din uskyld

Det er alene forsætlige overtrædelser af lovgivningen (at du har overtrådt lovgivningen med vilje), der kan føre til, at du kan straffes efter Straffelovens bestemmelse herom. Vi hjælper dig med at udforme de korrekte juridiske argumenter, der overbeviser SKAT om, at der blot er tale om uagtsom adfærd. På denne måde kan vi hjælpe dig, som vi har hjulpet mange andre, med helt og aldeles at undgå de personlige konsekvenser, som knytter sig til en eventuel fængselsstraf.

  • Nedsættelse af økonomisk kompensation

Vi hjælper dig i forhandlinger med SKAT, hvor det ofte er lykkes os, at nedsætte det krav du er blevet mødt med.