STRAFFESAGENS FORLØB

Eksperter i at føre sager om økonomisk kriminalitet

1. Opret sag online
2. Vi ringer og afdækker dine behov
3. Vi udfører opgaven

Når politiet har færdiggjort deres efterforskning, beslutter anklagemyndigheden, om der er beviser nok til at rejse tiltale mod dig. Såfremt dette er tilfældet, udfærdiger anklagemyndigheden et anklageskrift og du går fra at være sigtet i sagen til at være anklaget.

Sagen starter i byretten, hvor der vil deltage en juridisk dommer og to lægdommere. Lægdommerne er almindelige borgere, som er med til at sikre, at du får en retfærdig rettergang. I særligt alvorlige sager vil der være tale om en nævningesag, hvor der ud over dommerne også er et nævningeting tilstede.

Tilstede i retten er dommerne og evt. nævninge, en anklager og din forsvarsadvokat. I nogle tilfælde, kan den forurettede (offeret) også have en bistandsadvokat med.

Alle retssager er offentlige og indledes med, at anklageren læser anklageskriftet højt. Dernæst fremlægger både anklageren og forsvareren deres beviser og afhører vidner.

Inden domsafsigelse procederes sagen og det er særligt her, at vi som din forsvarsadvokat taler DIN sag. Efter proceduren trækker retten sig tilbage og beslutter, hvordan sagen skal afgøres. Som afslutning på sagen læser dommeren afgørelsen/dommen højt og vejleder om muligheden for at anke dommen.

Hvis du vælger ikke at acceptere den dom som bliver afsagt, kan vi anke dommen til landsretten.