Hos IN Advokater står der et stærkt hold klar til at hjælpe dig.

Vi sætter os altid i kundens situation, forstår deres udfordringer og derefter rådgive dem på bedst mulig vis. Vi er en flok specialister indenfor hver vores fagområde som du herunder kan læse lidt mere om.

Khuram Ahmed

Advokat (L)

Jeg er specialiseret i rådgivning inden for erhvervs – og selskabsret. Herudover beskæftiger jeg mig med konkursret, konkurskarantænesager, skattesager, samt generel erhvervsretlig rådgivning. Jeg har over 10 års samlet erfaring indenfor erhvervsretten og har desuden tidligere arbejdet med risikovurdering og forsikringret ved Codan og Advokatfirmaet Bjørst. Jeg har mere end 5 års erfaring som underviser i formueret ved Copenhagen Business School.

Jeg er særligt kompetent indenfor følgende retsområder, hvor mit arbejde har ført til en række frifindelser:

 • Momssvig
 • Skattesvig
 • Hvidvask
 • Konkurskarantæne

T: 70 22 50 10
M: 40 55 83 44
Mail: kra@inadvokater.dk

Bilal Andersen Khatib

Advokat

Beskæftiger mig primært med at servicere mindre erhvervsdrivende og START-UPs. Jeg har særligt erfaring med rådgivning af iværksættere og nystartede virksomheder, herunder stiftelse, selskabsform, ejerrelationer, omstrukturering og investeringssamarbejder og erhvervslejeretten. Jeg brænder for at engagere mig i mine klienter. Det gør jeg ved at være forsikringen med de rigtige aftaler til at sikre min klients fremtid eller brandslukker når det brænder på i virksomheden. Som rådgiver tror jeg på at der skabes størst mulig merværdi for klienten gennem en rådgiver som altid er professionel og engageret i sine klienter og deres sag.

T: 70 22 50 10
M: 28 70 24 40
Mail: bka@inadvokater.dk

Nick Sherigan

Advokatfuldmægtig

Jeg beskæftiger mig primært med rådgivning inden for erhvervsretlige problemstillinger herunder særligt fagområderne, skatte-, konkurs-, konkurrence- og immaterialret. Jeg uddannet jurist fra Københavns Universitet i 2016.

T: 70 22 50 10
M: 40 70 55 28
Mail: nsh@inadvokater.dk

Rachida Azaquoun

Rachida Azaquoun

Advokatfuldmægtig

Rachida Azaquoun beskæftiger sig med alle typer af straffesager og møder ofte i retten i hele Danmark. Rachida Azaquoun har specialiseret sig i strafferet, familieret og udlændingeret.

Rachida Azaquoun beskæftiger sig ligeledes med tvangsfjernelse af børn og Rachida Azaquoun har i flere år varetaget barnets og forældrenes interesser i Børn- og Ungeudvalget, Ankestyrelsen samt ved domstolene.

Derudover har Rachida Azaquoun indgående praktisk og teoretisk erfaring med sager vedrørende straffuldbyrdelsesret (indsattes afsoningsforhold, herunder bl.a. udgang og prøveløsladelse).

Rachida Azaquoun er meget specialiseret indenfor følgende fagområder:

 • Strafferet (straffesager, erstatning i anledning af strafferetlig forfølgning m.v.)
 • Børne- og familieret (sager om anbringelse, forældremyndighed, samvær og bopæl m.v.)
 • Udlændingeret (sager om asyl, familiesammenføring, udsendelse, visum m.v.)

Rachida Azaquoun er tilgængelig 24 timer i døgnet. Rachida Azaquoun er medlem af Landsforeningen af Forsvarsadvokater.

Rachida Azaquoun taler følgende sprog:

 • Dansk
 • Engelsk
 • Marokkansk
 • Berbisk

T: 22 35 50 18
Mail: raz@inadvokater.dk

Mathilde Qwist

Juridisk sagsbehandler/Legal intern

Mathilde Qwist er BA. jur. hos IN Advokater fordi hun er ambitiøs og besidder et højt fagligt niveau fra Københavns Universitet. Hun bistår kontorets advokater og advokatfuldmægtige med dybdegående juridiske doms- og litteraturundersøgelser, forberedelse af retssager og udarbejdelse af notater.

Ved gennemgang af købsaftaler og udarbejdelse af refusionsopgørelser ved køb og salg af fast ejendom, bistår Mathilde Qwist med en skarp gennemgang af selv de mindste detaljer. Mathilde har skrevet bachelorprojekt om fast ejendom og er derfor teoretisk såvel som praktisk velfunderet. Hun har forretningsmæssig forståelse og indsigt, og rådgiver om samt anbefaler juridiske og forretningsmæssigt holdbare løsninger ud fra klienternes behov og ønsker.

Mathilde Qwist deltager ligeledes selvstændigt ved sagsbehandling i konkursboer, inkassovirksomhed og problemstillinger vedrørende insolvensretten i øvrigt.

T: 70 22 50 10
Mail: jur@inadvokater.dk

HVEM ER VI?

Vi er erfarne advokater og jurister, der brænder for at hjælpe mennesker i nød. Hos os møder du professionelle, kompetente og nærværende mennesker, som sørger for, at du får den bedste rådgivning.

LÆS MERE

HVAD ER VI GODE TIL?

Hos In Advokater har vi arbejdet med en lang række juridiske områder. Vi har en stor ekspertise inden for erhvervsret, skattesager, konkurser samt køb og salg af virksomheder.

LÆS MERE

HVAD KOSTER DET?

Vi arbejder altid ud fra den filosofi, at enhver rådgivningsopgave er unik og bør prissættes herefter. Vi ønsker at gøre det nemt for dig ved at skræddersy et specifikt tilbud til dig.

LÆS MERE

LAD OS KOMME I GANG

Du er velkommen til at udfylde denne kontaktformular. Vi vil herefter kontakte dig hurtigst muligt.