Prismodeller

Vi arbejder altid udfra den filosofi at enhver rådgivningsopgave er unik og bør løses og prissættes herefter. Vi ønsker at gøre det nemt for dig som klient at samarbejde med os – i den forbindelse er det vigtigt, at vores priser er gennemsigtige og overskuelige. Vi giver dig valgret mellem vores forskellige prismodeller, således at du kan vælge den løsning, der passer bedst for dig.

 

Afregning efter timeforbrug

Ved denne prismodel foregår afregningen på baggrund af præcis tidsregistrering. Registreringen tager udgangspunkt i, hvilke ressourcer og juridiske medarbejdere, der har varetaget din sag. Du betaler kun for det faktiske arbejde, der er blevet udført – hverken mere eller mindre. Vores timepriser ligger mellem 1.500 kr. – 2.400 kr.  alt efter opgavens omfang. Derfor er det altid en god ide at ringe ind til os.

Fast pris

Vi kan med fordel give dig en fast pris på opgaven baseret på nogle specifikke forudsætninger. Dette kræver naturligvis, at opgaven kan defineres på forhånd. Den faste pris bliver fastsat ud fra sagens juridiske og forretningsmæssige kompleksitet og det forventede tidsforbrug. Du betaler for det vi har aftalt og slipper for prismæssige overraskelser. Herved sikres du budgetsikkerhed, og der er samtidig lagt tidsplan og forventningsafstemt.

Succes honorar

I nogle sager kan det være rart at få prøvet sin sag, men der kan være årsager til at man alligevel ikke fører den. I sådanne situationer, er vi villig til at give en mindre fast pris mod at få mere i salær når sagen vindes eller kontrakten bliver underskrevet. På den måde er det en win-win situation for begge parter og vi tager også en del af risikoen sammen klienten. Det er vores filosofi, at vores klienter skal have den opfattelse, at vi har et fælles mål, hvilket vi naturligvis har.

Beskikkelse

Hvis du bliver dømt i en straffesag, skal du som udgangspunkt betale sagens omkostninger. Sagens omkostninger vil som udgangspunkt bestå af udgifterne til forsvaren (salæret).

Udgifterne til en beskikket forsvarer, vil i første omgang blive betalt af det offentlige. Du vil efterfølgende blive opkrævet beløbet af det offentlige, hvis du bliver dømt. Salæret til den beskikkede forsvarer er udregnet på baggrund af faste takster.

Hvis du har haft en privatantaget forsvarer, skal du betale forsvarerens omkostninger direkte til denne. Størrelsen af omkostningerne afhænger af den aftale, som du har indgået med din forsvarer.

Hvis du har været udsat for en forbrydelse kan du i nogle tilfælde få beskikket en bistandsadvokat. Det er gratis for dig at få en bistandsadvokat. Retten afgør om du kan få beskikket en bistandsadvokat.

Hvis du bliver frifundet, afholder statskassen udgifterne til din beskikkede forsvarer. Hvis du har haft en privatantaget forsvarer, skal du selv afholde udgifterne til denne – også selv om du bliver frifundet. I visse tilfælde kan retten dog bestemme, at du ikke skal betale (alle) udgifterne til din privatantagne forsvarer, hvis du bliver frifundet.

RÅDGIVNING I ØJENHØJDE

LAD OS KOMME I GANG

Du er velkommen til at udfylde denne kontaktformular. Vi vil herefter kontakte dig hurtigst muligt.