FORBEREDELSE AF SAGER

Få kompetent hjælp til din retssag

1. Opret sag online
2. Vi ringer og afdækker dine behov
3. Vi udfører opgaven

At føre retssager er en disciplin i sig selv.

En retssag kræver meget grundig forberedelse. Det er vigtigt, at advokaten har sat sig grundigt ind i sagen og dens konkrete omstændigheder. Derudover skal advokaten vide, hvordan man stiller de rigtige spørgsmål under afhøringer af såvel parterne og vidner samt, selvfølgelig være i stand til at fremføre sin procedure overbevisende over for retten.

Det er noget der kræver øvelse. Hos IN Advokater har vi ført mange retssager, er specialiseret i procesret og har således også møderet for landsretten. Vi kan være behjælpelige i forbindelse med retssager i hele landet.

I forbindelse med en kommende retssag bistår vi dig fra første skridt og tager hånd om sagen, fra start til slut. Vi lægger en strategi for retssagen sammen, således de rigtige forhold og afgørende argumenter for at vinde sagen kommer i fokus.

Vi bistår dig med samtlige nødvendige retsskridt i forbindelse med retssagen fra fremsendelse af stævning, kontakt til andre offentlige myndigheder eller parter, udarbejdelse af processkrifter m.v.