SKATTESAGER

Få skatterådgivning fra In Advokater

1. Opret sag online
2. Vi ringer og afdækker dine behov
3. Vi udfører opgaven

Skatteadvokat i Valby og København

Hos IN Advokater har vi stor erfaring som skatteadvokat, hvor vi fører skattesager fra vores base i Valby. Inden for vores skatteretlige kompetenceområde, yder vi skatterådgivning, samt vi er specialiserede i at føre skattesager som skatteadvokat. Vi fører skattesager i det administrative system såvel som for retten. Du er velkommen til at ringe til os på 70 22 50 10 for at få en uforpligtende snak om din sag og dens videre forløb. Vi kan også kontaktes på e-mail info@inadvokater.dk eller du kan udfylde kontaktformularen, hvorefter vi tager kontakt til dig hurtigst muligt. Vi har sager i hele København og Frederiksberg.

 

Forløbet med en skatteadvokat

Når SKAT træffer afgørelse i skattesager, er resultatet ikke altid baseret på faktuelle omstændigheder. I langt de fleste tilfælde skyldes det, at SKAT ikke kender til de konkrete omstændigheder i sagen. Dette kan enten være som følge af mangelfuld undersøgelse eller manglende oplysninger fra skatteborgeren. Det er vigtigt med fremlæggelse af korrekte oplysninger om faktum samt at vide, hvilken form for dokumentation, der skal til for at godtgøre, at afgørelsen er forkert. Dette er afgørende for, hvorvidt skatteborgeren får medhold i den konkrete sag. Af den grund kan det være værdifuldt at have en skatteadvokat med i forløbet.

IN Advokater har mange års erfaring som skatteadvokat, og har ført mange sager gennem både det administrative klagesystem og retssystemet. Når vi fører skattesager, ligger vi ikke bare SKATs fremstilling til grund, men sikrer os, at faktum er korrekt oplyst. I forbindelse med klage til Landsskatteretten eller stævning til byretten, sikrer vi som skatteadvokat, at der fremhæves, dokumenteres og lægges vægt på de omstændigheder, der kan løfte bevisbyrden, og dermed godtgøre, at SKATs afgørelse er forkert og skal ændres.

 

Dokumentation i skattesager

For at kunne godtgøre, at SKATs afgørelse er forkert, er det helt afgørende – udover korrekt oplysning af faktum – at man kan dokumentere de forskellige oplysninger med bilag. Hos IN Advokater ved vi, at man ikke altid har styr på alle former for dokumentation, der kræves si kattesager. Med vores erfaring som skatteadvokat følger også en indsigt i, hvordan man kan fremlægge anden og tilstrækkelig dokumentation. Dette kan træde i stedet for de manglende bilag.

Når vi bistår som din skatteadvokat, rådgiver vi dig om sagen og udarbejder alle relevante skrivelser til de administrative instanser, retten og det offentlige.